Kumenya izi ndimi z’urukundo bizagufasha guhora wishimanye n’ukunzi wawe

1

Gutanga no kwakira urukundo bishobora gukorwa mu buryo butandukanye binyuze mu byo abahanga mu rukundo bise indimi 5 z’urukundo arizo: Amagambo meza, Impano, gufashanya (Service), Guha umwanya uhagije umukunzi wawe ndetse no kuguyaguya biherekejwe no gutera akabariro ku bashakanye

Kumenya uburyo bwo gutanga no kwakira urukundo ni bintu by’ingenzi mu kubaka urukundo ruhamye ruzira amakemwa, bizafasha mugenzi wawe kumva akunzwe cyane kurenza abandi bose ku isi, buri muntu agira uburyo atanga akanakira urukundo, ni ngenzi rero kumenya uburyo bworohera mugenzi wawe kumenya ko umugaragariza urukundo, Kuko buri muntu afite uburyo bwe yakira akanatanga urukundo bitandukanye na mugenzi we.

Kumenya gukoresha neza izi ndimi 5 cyangwa uburyo 5 bwo gutanga urukundo bizagufasha ubwawe kumenya gukunda bya nyabyo no kutabangamira mugenzi wawe mu rukundo kuko uzaba usobanukiwe ururimi yumva cyane kurenza izindi , bigufashe kumuhundagazaho urukundo nkuko bikwiye abakundana, ibi bizanafasha kandi mugenzi wawe kumenya uko akwitaho by’umwihariko.

Amagambo meza kandi yubaka

Umushakashatsi akaba n’umuganga w’indwara zo mu mutwe Gary Chapman yagize ati : ihame rikomeye ry’ikiremwamuntu n’inyota yo gukundwa no kwitabwaho.

Amagambo meza ni uburyo butaziguye bwo kugaragariza mugenzi wawe ko umukunze kandi umwitayeho, ushobora gukoresha amagambo meza atandukanye nk’:

• Amagambo asubizamo umuntu

• Amagambo amutaka

• Amagambo agaragaza ko umwishimiye

Ubu n’uburyo bugufasha kuzuza ububiko bw’urukundo bwa mugenzi wawe, ni byiza gushimira inshuti yawe, umugore wawe se iyo bamaze kukugaburira, bwira umugore wawe wambaye neza, uzi guteka ni bindi nkibyo bizagufasha kumwubakamo ikizere n’urukundo ruramba.

Impano

Impano rero ni kintu cy’ingenzi kigaragariza umuntu ko umutekereza cyane, kuburyo iyo uzaniye umuntu impano ntiyita kureba agaciro kayo ahubwo atekereza ku gihe cyawe wafashe umutekerezaho.Ni byiza rero kubanza kumenya icyo umuntu akunda akaba aricyo umuhaho impano ariko kirazira kikaziririzwa gukoresha impano n k’ikiguzi kibyo wakagombye gukorera umuntu ukabura umwanya wo kugikora, reka impano ibe ikintu cy’umwihariko wafatiye umwanya wo kugitekerezaho, impano ni kinyabiziga gikomeye cyo gutwara urukundo aho rugomba kujya.

Gufashanya(service rendus)

Kenshi abagabo bakoresha ubu buryo nk’iturufu yo kugaragaza urukundo rwabo ibi nibyo kandi n’uburyo bwiza bufatika kandi butabangamye bwo kubigaragaza, gusa rimwe na rimwe ibi ntibiba bihagije kugaragariza umugore cyangwa umukobwa ko umukunda binyuze mu kumufasha no kumukorera ibyo yari gukora. Ashobora kubifata nk’inshingano zawe niyo mpamvu hakenerwa umwanya wihariye wo kubana na we.

Umwanya wihariye kandi uhagije wo kuganira(Moments de qualité)

Umwanya uhagije wo kubana n’uwawe muri mwennyine ni ngezi cyane mu rukundo, abagore benshi bakunda kuba hamwe n’abakunzi babo, bagatemberana, bagasangira cyane cyane bagafata umwanya wo kuganira byimbitse, bakabwizanya ukuri, bagaseka uru nirwo rurimi rwa mbere abagore bumva kurusha izindi ndimi twavuze.

Birakwiye rero wowe mugabo cyangwa umusore umenya ibi kuko bizagufasha mu kubaka urukundo rwanyu kuburyo burambye, ibi rero bishobora guteza ikibazo kuko abagabo benshi ntibabona umwanya wo kubana n’abakunzi babo, ahubwo usanga umwanya babonye ari wo kwigira gukina cyangwa kureba umupira n’ibindi nkibyo.

Gukoranaho(Toucher physique)

Gukubita mugenzi wawe agashyi mu mugongo, gufatana ibiganza, guhoberana cyangwa gusoma mugenzi wawe bishobora kugaragaza urukundo umufitiye, ubu n’uburyo busaba ubuhanga bwinshi mu kugaragaza niba ubikoreshejwe n’urukundo cyangwa niba ubikoreshejwe n’irari ry’umubiri, uzirinde gukoresha ubu buryo cyane ku muntu utaramenya neza, ibi biherekezwa na caresse ndetse no gutera akabariro ku bantu barushinze, umuntu wese utararushinga ubu buryo bwa 5 ntibumureba kuko bushobora kubyara ingaruka mbi zirimo kurwara SIDA n’izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina..

Yisangize Inshuti.

Ibitekerezo 1

Tanga Igitekerezo