Dore ibintu uba ugomba gushimira inshuti yawe mu gihe ibigukoreye

7

Hari ibintu bimwe na bimwe bikorwa n’abakundana bikaba ngombwa ko habaho gushimira. Gusa rimwe na rimwe hari ibintu umukunzi wawe agukorera ntumushimire kandi byari bikwiye.

Bimwe muri byo ni ibi bikurikira:

1.Igihe yakwerekaga inshuti ze

Mu bisanzwe iyo umukunzi wawe akwerekanye mu nshuti ze biba bigaragaza ko akwishimiye kandi anyurwa n’uko uri kuko aba yemeye kukwereka inshuti ze ngo zikumenye, ni yo mpamvu uba ukwiye kumushimira byimazeyo.

2.Igihe wariraga akaguhoza

Inshuti yawe nuramuka urize ikaguhoza, icyo gihe aba akweretse ko iyaba byari ibishoboka nawe yari kurira gusa agahitamo kuguhanagura amarira kuko nta kindi aba afite gukora mu rwego rwo kukwereka ko yifatanyije nawe. Icyo gihe rero uba ukwiye kumushimira.

3.Igihe yakubwiraga ko ufite uburanga

Mu isi hari abakobwa benshi, buriya niba umuntu aguhisemo akakubwira ko uri mwiza, ni ikimenyetso cyerekana ko yakwihebeye muri abo benshi bari ku isi, bityo rero icyo uba ufite gukora nta kindi kitari kumushimira.

4 Igihe yagusabaga ko mwifotozanya

Ibi ndabijyanisha no kuba yarakubwiye ko ufite uburanga bityo akaboneraho kugusaba ko mwakwifotozanya ni byiza ko wamushimira.

5 Igihe yakubwiraga ko agukunda

Iri jambo ndagukunda ni ijambo umuntu avuga yari amaze kukwigaho cyane bihagije kuburyo iyo umuntu akubwiye ko agukunda ni ikintu cyo guha agaciro ukaba wamushimira kugira ngo yumve ko uwo yakunze na we amwitayeho.

Mu gihe umukunzi wawe agukoreye ikintu runaka kitari kibi ni byiza ko umushimira kuko bituma yumva urukundo rwe yaguhaye rutabaye imfabusa.

Yisangize Inshuti.

Ibitekerezo 7

  1. Ariko Harukubwira Ko Agukunda Yikinira Ukamwemerera Kand Yikinira Ubwoc Wabigenza Ute?

Tanga Igitekerezo